GOOD LUCK CHARM LANTERNS

GOOD LUCK CHARM LANTERNS

€9.90Price
GOOD LUCK CHARM LANTERNS
Set of 3 paper lanterns - Σετ 3 χάρτινα φαναράκια
Dimensions, 30cm x 11cm
  • Details

    The evil eye, known as the ''mati'', is an amulet, believed to protect from curses and bestow good luck on the bearer. It is known in Greece from the 6th century BC, where it commonly appeared on drinking vessels, jewellery and ships.
    Design, Idisti

    Το μάτι είναι ένα φυλαχτό που πιστεύεται πως προστατεύει τον κάτοχό του απο κατάρες και του προσφέρει καλή τύχη. Το συναντάμε στην Ελλάδα απο τον 6ο αιώνα π.Χ. σε κύπελλα, κοσμήματα αλλά και πλοία.
    Σχεδιασμός, Idisti